Páginas

Monday, January 13, 2014

::Hukum Menyambut Maulidur Rasul : Suatu pencerahan::Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Mengasihani serta selawat dan salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad Solallahu'alaihiwassalam

[Catatan Ilmu]

Bersama Murabbina Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Haji Joll
Maulid@IKIM.fm : "Hukum Menyambut Maulidur Rasul : Suatu pencerahan"

Malam ini kita akan membicarakan suatu tajuk yang mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita
Keindahan wajahnya bak bulan purnama, Rasulullah yang dirindu
dengari dan untuk kita amalkan dan untuk kita jadikan hujah. Di dalam kita membicarakan hukum menyambut Mualidur Rasul Solallahu'ala 'alihi wa sohbihi wabaraka wassalam. Pertama yang ingin kita sebutkan di sini bahawa

Yang harus kita pegang perkara-perkara yang melibatkan agama ialah kita hendaklah bertanya kepada orang yang ahli ataupun ahli dalam bidangnya sekiranya tidak mengetahui ataupun kurang jelas ataupun kurang faham pada sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Kerana itu Allah Azza Wajalla menyebutkan:

"Maka. hendaklah kamu bertanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu"

Sebab itulah timbulnya fitnah, timbunyal kecelaruan dalam masyarakat apabila sesuatu yang berkaitan dengan agama itu tidak tahu sama ada ditanya kepada orang yang bukan ahlinya ataupun bertanya kepada orang yang bidang agama tetapi bukan membidangi dalam jurusannya. Tidak semestinya orang yang faham hadis itu faham akan ilmu tasawwuf, demikian orang yang faham ilmu feqah tidak semestinya faham ilmu hadith, demikian orang yang membidangi bidang lughoh( bahasa) belum tentu dia akan faham bidang feqah. Demikianlah...

Istimewanya, Alhamdulillahi rabbil 'alamin para Aimmah Ad-Deen, para imam-imam yang dalam agama antaranya para imam 4 Mazhab yang sangat dimuliakan Allah itu MasyaAllah Tabarakallah, mereka bukan hanya membidangi satu ilmu sahaja tetapi ilmu-ilmu yang sangat berguna dan sangat banyak bidangnya. Alhamdulillah Kerana itulah apa yang kita bicarakan pada malam ini mengikut panduan yang telah ditunjukan oleh para Aimmah ini, para imam-imam ini supaya kita kita berpedoman dan bukan hanya mengikut hawa nafsu kita.

Ketika membicarakan hukum menyambut Maulidur Rasul Solallahu'alaihi wabarikwassalam ini maka kita merujuk kepada para Aimmah. Kalau Al-Faqir (ustaz) menyebut beberapa nama sahaja dan tidak menyebut yang lain maka, itu sudah cukup untuk menjadi hujah untuk kita pegang. Umpamanya para imam yang membolehkan dan membenarkan malah mengatakan orang yang menyambut Maulid Rasul itu adalah dibagi pahala oleh Allah Subhanahwata'ala antaranya :

1- Imam Al-Muhaddithin Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan kepada Sahih Al-Bukhari yang sangat terkenal itu.
2- Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi yang sangat barakah dan sangat terkenal akan karangannya
3- Al-Hafiz Al-Imam As-Sayuthi
4- Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami
5- Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katheer
6- Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi

Dan seluruh pengarang kitab-kitab maulid yang sangat terkenal dan sangat barakah itu. Sengaja Al-Faqir (ustaz) sebutkan di sini "title" yang ada pada mereka itu yang dibagikan oleh ummah itu Al-Hafiz. Al-Hafiz di sini bukan orang hafiz Al-quran semata-mata, tidak tetapi membidangi akan bidang hadith malah mereka itu sudah menghafaz sehingga 100 000 ribu hadith sanad dan matannya. Mengetahui akan ilmu rijal dan ilmu ilal yang ada pada hadith itu. MasyaAllah TabarakAllah...

Al-Imam ini bukan merujuk kepada imam yang dekat masjid, bukan. Tetapi Al-Imam di sini bermaksud orang yang sudah ada tokoh dalam ilmu agama sehingga dikatakan MaasyaAllah TabarakAllah...mereka ini membidangi bidang mereka dalam bidang agama mereka sehingga dikataan Al-Imam. Sehingga Al-Imam As-Sayuthi mengatakan :

"Merayakan Maulidun Nabi Solallahu'alaihi wabaraka wassalam tidak bertentangan dengan Al-quran, juga sunnah, juga atshar mahupun ijmak"

MasyaAllah TabarkAllah, seorang yang soleh dan sangat terkenal dengan ilmunya As-Sayyid Muhammad Soleh As-Sahrawardi beliau menulis dalam kitab maulidnya "Tuhfatul Abrar fi tarikh Masy'uriyyat Al-Haffal bi Maulidin Nabiy Al-Mukhtar" beliau mengemukan dalil-dalil yang sangat meyakinkan sehingga memberi akan suatu keputusan bahawa sambutan maulidun Nabiy itu adalah suatu ibadah yang sangat ditekankan. Beliau mengatakan ia adalah sunnah muakkadah dan dibagi pahala kalau kita menyambutnya.

Dalil daripada Al-quran dan hadith dan kaedah agama membawa kita kepada hukum menyambut Maulid Nabi itu adalah sunnah dan dibagi pahala. Dalil Al-quran umpamanya, Allah Azza Wajalla menyebutkan :

"Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu dengan kurniaan daripada Allah dan rahmatNya"

Al-Imam As-Sayuthi menyebutkan apa yang dinukilkan daripada Sayyiduna Ibn Abbas Ta'ala An-Huma Birahmatihi di sini :

"Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu dengan kurniaan daripada Allah yang sangat pelbagai itu dan kehadiran/kelahiran atau keputeraan Sayyidina Rasulillah Solallahu'alaihiwassalam adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maka, dengan nikmat ini hendaklah kamu bergembira dan itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan."

Rahmat apakah lebih besar daripada rahmat kedatangan Rasulillah Solallahu'alaihi wasahbihi wabaraka wassalam?

Sehingga As-Sayyid Ahmad Alawi Bin Abbas Al-Maliki mengatakan:

1-"Kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak akan ada perutusan Nabi Muhammad"

Mesti lahir dahulu Nabi Muhammad, baru ada perutusan.

2-" Kalau tidak adanya Nabi Muhammad tidak akan ada peristiwa yang namanya Nuzul Al-quran"

3- "Kalau tidak adanya Nabi Muhammad, tidak akan adanya peristiwa hijrah"

4- "Kalau tidak adanya Nabi Muhammad, tidak akan adanya peristiwa isra' wal mi'raj"

Sebab tidak ada Nabi dan Rasul yang berlaku pada mereka peristiwa agung ini melainkan hanya dan hanya Baginda Rasulillah Solallahu'alaihiwassohbihi wabaraka wassalam. Kerana itulah sangat benar firman Allah Subhanahwata'ala :

"Dan tidaklah kami utuskanmu Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam"

MaasyaAllah TabarakAllah, rahmat Nabi ini bukan hanya dirasai oleh umat yang hidup pada zaman Nabi iaitu para sahabat malah melimpah kepada zaman selepas itu sehingga ke zaman kita. Buktinya di dalam surah Al-Jumu'ah.

"Dan juga rahmat Nabi ini melimpah daripada kaum yang lain daripada generasi mereka iaitu sahabat, yang belum berhubungan dengan mereka. Siapa? Kumpulan Tabi'in, Kumpulan tabi' tabi'in sampai kepada kumpulan kita. Jadi, Allah menyuruh kita bergembira dengan kurniaan dan rahmatNya. Maka Allah suruh kita bergembira, maka kita bergembira dengan salah satu daripadanya mensyukuri Allah dengan kehadiran Rasulillah Solallahu'alaihiwassalam. Maka, kita menyambut Maulid Nabi. Firman Allah yang kedua, Allah menyebutkan:

"Maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan ajaran Rasulillahi solallahu'alaihiwasohbohi wabaraka wassalam dan memuliakannya dan menolongnya"

Ini adalah sifat-sifat orang yang beriman kepada Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabarakwassalam ulama' mengatakan maksud Wa'azaruhu adalah memuliakannya bermaksud wawaqqaruhu dan membesarkannya, mentakzimkannya. Ini maasyaAllah TabarakAllah... Sebab itu kita menyambut Maulid Nabi adalah satu cara memuliakan dan memuji dan menagungkan Baginda Rasulillah Solallahu'alaihi wasohbihi wabarak wassalam. Ayat yang lain Allah mengatakan :

"Dan ingatkan mereka akan hari-hari Allah, hari-hari besar yang telah Allah wujudkan"

(Ibrahim: 5)

Tidak diragukan lagi bahawa hari kelahiran Rasulillah Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam adalah termasuk daripada hari-hari yang besar. Itulah dalil daripada AL-quran Al-kareem yang menunjukan akan bolehnya malahan suruhan daripada Allah untuk kita menyambut mawlid Nabi ini. Daripada hadith Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam, hadith ini sahih riwayat Imam Muslim:

"Nabi sesungguhnya, Rasulullah Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam ditanya tentang kenapa Baginda berpuasa pada hari Isnin?"

Kata Nabi :

"Pada hari itu (Isnin) aku( Nabi) diputerakan dan pada hari Isnin wahyu yang pertama turun kepadaku".

Ketika As-Sayyid Muhammad Alawi Bin Abbas Al-Maliki, ini alim besar dan saya (ustaz) selalu sebut nama beliau kerana ketokohan beliau. MasyaAllah TabarakAllah, umur 25 tahun sudah mendapat gelaran doktor dan mendapat tempat yang sangat tinggi dalam kedoktorannya membicarakan hadis di dalam kitab Muwatto' Imam Malik Rahimahullah. MasyaAllah TabarakAllah.. dan tesis beliau itu diishrafkan oleh Syeikh Muhammad Abu Zahroh yang sangat terkenal itu, alim yang sangat terkenal dan tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. MaasyaAllah TabarakAllah...

Sebab itu apa kata beliau? Ini isyarat daripada Nabi untuk kitab sambut maulid Nabi.

1-Memang benar Nabi menyambut dengan cara berpuasa tetapi bukan secara mutlak kita berpuasa, yang penting Nabi sambut dengan cara berpuasa tetapi kita silakan sahaja.

2- Nabi berpuasa pada hari Isnin dan ditanya kenapa ya Rasulullah? Sebab mengingatkan hari keputeraan Baginda.

Sebab itu sebahagian ulama' mengatakan kalau kita sambut Maulid Nabi pada setiap tahun, Nabi menyambutnya setiap minggu. Buktinya pada hari Isnin Baginda akan berpuasa. Menyambut maulid Nabi dengan cara berpuasa. Demikian para sahabat yang ikut Nabi, ikhtidak Nabi. Demikian para tabi'in MasyaAllah tabarakAllah sampailah sekarang. Allahumma Solli 'ala Rasulika Muhammadan 'Abdika warasulikan nabiyyi ummiyyi wa 'ala alihi wasohbihi ajmain.

Tadi kita bicarakan dalil daripada Al-quran dan hadith yang membolehkan malah memberikan pahala kepada sesiapa yang menyambut Maulidur Rasul itu sebab niat kita adalah tidak lain menyahut seruan Allah supaya kita membesarkan Rasulillah Solallahu'ala alihi wasohbihi wabarakawassalam. Sekarang kita berpindah kepada kaedah fiqhiyyah.

Kaedah Fiqh bagaimana sesuatu itu dilihat akan apakah maksud dan tujuan ia dilakukan. Dalam kaedah feqah ada menyebut :

"Hukum atau cara jalan sesuatu itu mengikut hukum apa yang dimaksudkan, apa yang diniatkan".

Kalau niat itu membuatnya bagus, maka perkara itu menjadi bagus dan terpuji. Kalau sebaliknya maka hukumnya adalah sebaliknya. Kerana itu kita meilhat orang yang menyambut Maulid Nabi Solallahu'alahi wasobihi wabaraka wassalam, siapapun kalau kita tanya apa tujuan kamu menyambut Maulid Nabi itu? Tujuan mereka dan maksud mereka pasti tidak lain hanyalah utama untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam.

Cinta kepada Nabi adalah satu dasar rukun dalam keimanan. Maka, hendaklah kita mengambil berat tentangnya. Orang yang menyambut Maulidun Nabi itu menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas dikurniakan, diutuskan Nabi yang paling mulia dan Nabi yang membawa rahmat ke seluruh alam. Alam 'uluwi, alam atas ataupun alam sufli, alam bawah. Semuanya mendapat rahmat daripada Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam. Orang yang meyambut maulidur Rasul itu dengan apa cara sekalipun yang InsyaAllah dibenarkan syarak adalah menyahut seruan Allah dan Rasul untuk mengagungkan dan membesarkan Baginda Rasulillah Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam.

Oleh kerana itu, tujuan dan maksud yang kita sebutkan tadi sekadarnya. Saya (ustaz) hanya menyebutkan tiga sahaja semuanya banyak lagi. Semuanya adalah baik dan terpuji. Maka, menyambut Maulidur Rasul Solallahu'alaihiwasohbihi wabara wassala adalah baik dan terpuji dan mendapat pahala.InsyaAllah

Dalam kaedah yang kedua :

"Apa-apa sahaja yang dilihat oleh orang-orang Islam bermaksud ulama'-ulama' Islam sebagai amalan yang baik. Maka, ia baik di sisi Allah dan apa-apa yang dipandang oleh orang-orang Islam yakni ulama'-ulama' Islam keji dan tidak baik, maka ia keji di sisi Allah"

Sebenarnya kaedah yang saya bacakan ini adalah bertitik tolak daripada hadith sama sahaja matan dan nasnya hadith daripada Ibn Mas'ud RadhiAllahu Ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala 'alaihi wanafa'abihi wabi 'ulubihi fid darroini aamin. Hadith ini menyebutkan dan kaedah menyebutkan apa-apa sahaja yang dipandang baik oleh ulama'-ulama' Islam maka, InsyaAllah baik di sisi Allah dan begitulah sebaliknya. Maka, kita lihat dalam keadaan realiti dan faktor sejarah amalan meyambut Maulidur Rasul ini Solallahu'alaihiwasohbihi wabara wassalam sudah pun disambut sejak dahulu lagi, lama lagi bukan zaman la. Lama lagi dah dan para ulama' Islam yang sudah terkenal dengan keilmuan dan kedalaman kefahaman mereka dalam agama mengakui akan perkara. Dan bahkan umat Islam seluruhnya sejak dahulu lagi melihat sebagai suatu yang sangat mulia dan baik, tidak ada cacat celanya.

Adapun yang barangkali umpamanya dalam perarakan ataupun dalam majlis keramaian sebegini mungkin ada percampuran , ikhtilat di antara muslimin dan muslimat adalah dari segi teknikal sahaja. Adapun dari segi keseluruhan hukumnya adalah sangat baik sekali. Kita lihat dari segi umum. Kalau kita melihat maulidur Rasul Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam itu terkumpul padanya pelbagai akan kebaikan, hasanat dan kebajikan. Kita lihat sahaja. MaasyaAllah.. Semasa kita meyambut Maulidur Rasul maka, bukankah dimulakan dengan pembacaan Al-quran Al-kareem? Maka, Al-quran itu adalah suatu yang baik sekali. Malah dimulakan dengan doa juga adalah baik. Selawat ke atas Nabi Solallahu'alaihi wasohbihi wabarak wassalam itu tidak ada seorang pun yang mengatakan amalan ini tidak baik.

Demikian pembacaan sirah Nabi. Ada yang faham dan tidak faham. Itu cerita lain. Yang penting dibacakan sirah Nabi, malah ada translationnya dan dikupas oleh pentazkirah ataupun orang yang bagi kuliah ataupun penceramah. Bukankah ini sangat bagus sekali. MaasyaAllah TabarakAllah... Qasidah dan Madaih pujian keatas Nabi. Kita sahaja suka dan senang kalau dipuji oleh orang, kembang seorang diri kita kalau dipuji. MaasyaAllah TabarkAllah...orang kata lebar senyum sampai ke telinga. Memang pujian itu sangat menyenangkan dan mengembirakan. Kita sahaja senang dipuji dan suka dipuji. Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam sangat suka dipuji. Demikan Allah Azza Wajalla lebih senang untuk dipuji. Sebab itulah, rahsia surah Al-Fatihah itu selepas sahaja بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
terus Alhamdulillahirabbil 'alamin. Kerana Allah Azza Wajalla sangat suka dan sangat senang dipuji. MasyaAllah TabarakAllah...

Demikian dalam majlis sambutan Maulidur Rasul, ada yang menyampaikan ilmu, ada belajar ilmu melalui ceramah dan tazkirah yang disampaikan. MaasyAllah...maka selepas akan adalah jamuan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan semua orang. MaasyaAllah dan nanti akan ada hati-hati yang cenderung untuk bersedekah, menginfakkan hartanya. Ini disebabkan oleh apa tadi? Maulidur Rasul. Berkumpul sama-sama dengan rakan taulan yang barangkali rakan sepejabat yang sudah lama kita tidak bersilaturrahim. Ia mengukuhkan, menguatkan tali silaturrahim. Kalau majlis seperti ini dilakukan di masjid bukankah kita akan beri'tikaf nanti dan duduk dalam masjid besar pahalanya. MaasyaAllah tabarkAllah... dan mendekatkan hati-hati para jemaah kepada masjid. Bukankah dengan kita menghadiri majlis ilmu itu merupakan sunnah Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam? Yang pergi itu dengan niat menghadiri majlis ilmu, itu sudah menjadi sunnah Nabi. Duduk dalam majlis ilmu itu sunnah Nabi. Kalau yang pergi dengan pakaian serbannya, pakaian sunnahnya, MaasyaAllah TabarakAllah bukankah itu suatu kebaikan?

Kanak-kanak dan orang muda yang majlis itu dibuat di mana pun di stadium, di tempat ataupun di masjid, di surau bukankah ini menggalakkan mereka mencintai masjid dan mencintai majlis ilmu? Suatu yang sangat baik sekali. Dan dalam majlis sebegini InsyaAllah yang hadirnya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik. MaasyaAllah TabarakAllah. Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam menyebutkan:

"Hendaklah kamu bersahabat dengan orang yang apabila kamu memandang wajahnya mereka teringat akan Allah"

MaasyaAllah orang duduk dalam majlis ini adalah orang-orang yang soleh, yang bagus. MaasyaAllah TabarAllah dan pelbagai kelebihan yang lain lagi. Tidak ada seorang yang berakal sihat mengatkan perkara-perkara yang tadi sebagai suatu dosa dan kesalahan. Kalau kita nak bicarakan yang terakhir, tidak ada satu pun dalil al-quran mahupun hadith hatta yang dhoif sekalipun yang mengharamkan menyambut Maulid Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam. Maka kerana itu kita melihat, orang kafir sahaja bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Abu Lahab. MaasyaAllah TabarakAllah...

Abu Lahab itu dikatakan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sayuthi di dalam kitabnya "Husnul maqsid fi amalin maulid" beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Shamsuddin Ibn Nasarruddin Al-Dimashqi di dalam kitab beliau "Mauridus sodi fi maulidil hadi". Apa kata beliau? Kata Al-Hafiz ini. Kedua-keduanya Al-Hafiz. Telah sohih, benar riwayat yang menyatakan Abu Lahab diringan dari azab neraka pada hari ini kerana telah memerdekan hambanya yang bernama Thuwaibah. Gembira kerana mendapat anak saudara baru Nabi Muhammad Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam.Maka, tabiat orang Arab dia akan beri halwa, manisan dan yang ini dilepaskan hambanya yang bernama Thuwaibah itu sehinggakan dikatakan oleh Al-Hafiz Shamsuddin Ibn Nasarruddin Al-Dimashqi, apa katanya? :

"Kalaulah orang kafir ini yakni Abu Lahab memang sudah pasti tangannya terbelenggu di dalam api neraka, mendapat celaan padanya dan dibinasakan kedua belah tangannya kekal dalam neraka jahil. Namun, datang keistimewaan sedikit pada hari isnin, boleh minum sedikit air daripada hujung jari (setengah ulama' mengatakan demikian diringankan azabnya sedikit) sebab bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad tadi. Apa pada fikiran kamu? Seseorang yang sentiasa sepanjang hidupnya sentiasa bergembira dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan tauhid yang sempurna. "

Dikhabarkan oleh hambanya Thuwaibah kemudian dilepaskan kerana bergembira dengan kelahiran Baginda, dapat keringanan sedikit . Orang sebegini kafir, dapat keringanan bagaimana pula denganeseorang yang sentiasa sepanjang hidupnya sentiasa bergembira dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan tauhid yang sempurna. Mungkin ada yang bertanya bagaimana mungkin Abu Lahab yang telah dimasukkan ke dalam neraka diberi keringanan, apakah benar kisah ini?

1- Kisah ini telah diriwayat dalam kitab Sahih Bukhori di dalam bab nikah.

2- Dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari.

3- Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-Som'ani di dalam kitabnya Al-Musonnaf.

4- Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi menyebutkan juga di dalam kitabnya Ad-Dalail.

5- Al-Hafiz Ibn Katheer di dalam kitabnya Al-Bidayah wal nihayah di dalam bab sirah An-Nabawiyyah.

6- Al-Imam As-Syaibani menyebutkan dalam kitabnya Hadaiqul Anwar.

7- Al-Hafiz Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus sunnah.

8- Ibn Hisham As-Suhaili di dalam kitabnya Raud Al-'Unuf

9- Al-Amiri di dalam kitabnya Bahca Al-Mahafil

dan banyak-banyak lagi kitab-kitab yang lain. Sebab itulah Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan walaupun hadith in tahapnya mursal tetapi boleh diterima sebab dinaqalkan oleh Al-Imamul Bukhari hadith ini di dalam kitabnya. Sebab itulah para ulama' yang lainnya menerima akan hadith ini sebab hadith ini termasuk dalam bab manaqib dan dalam madaih, qasais bukan termasuk dalam bab yang berkaitan hukum halal dan haram.

Kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haitami:

"Sesungguhnya bid'ah hasanah yang baik diiktifakkan atas sunat melakukannya dan perbuatan maulid dan berkumpulnya orang ramai untuk menyambutnya disebut juga sebagai bid'ah hasanah".

Sebagai akhirnya dan ini sebagai muhasabah sahaja. Minta maaf sahaja, orang yang kadang-kadang yang selalu menyalahkan orang yang menyambut maulid Nabi ini merujuk kepada pendapat Syeikh Ibn Taimiyyah, walhah Syeikh Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya Al-Iktidak Siratul Mustaqim, apa kata beliau? :

"Maka, membesarkan Maulidn Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam dan menjadikannya sebagai suatu waktu atau musim yang dirayakan oleh sebahagian manusia dan bagi mereka itu yang merayakan maulid itu akan mendapat ganjaran yang besar kerana bagusnya niat mereka itu dan mereka membesarkan Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam"

Syeikh Ibn Taimiyyah juga ada menyebutkan perkara yang sama di dalam kitabnya yang lain iaitu kitabnya Fatawa.

Setelah saya (al-Fadhil Ustaz) menyebutkan Imam-Imam yang besar berpangkat Al-Hafiz, yang berpangkat Imam, yang berpangkat 'alim, yang berpangkat Al-'Alamah hatta sebahagian mereka adalah Al-'Arifbillah, wali-wali Allah. Maka, apakah ada lagi keraguan bagi kita mengatakan ia tidak sunnah malah ada ulama' yang mengatakan tidak keterlaluan sekarang sudah ramai yang tidak ingat Nabi Solallahu'alaihiwassalam seperti yang disebut oleh Al-Imam Abdul Rahman Ad-Dibaie di dalam kitabnya Maulid Ad- Dibaie :

"Kalaulah kita nak buat maulid Nabi ini setiap hari sebagai menyambut Maulid Nabi Muhammad Solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam, maka jadi wajib"

Itus sebagai suatu penzahiran cintanya, perlunya kita ingat pada Nabi Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam. Walaupun jumhur ulama' mengatakan tidaklah wajib tetapi itu sebagai suatu kesungguhan penzahiran kecintaan kepada Nabi Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam, maka menyambutnya dibagi pahala dan suatu yang amat bagus sekali dan mengembirakan Rasulillah Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam.

Penutup :

Jiwa-jiwa yang tenang dan fikiran yang kosong daripada permusuhan, pertengkaran serta kedengkian. Melihat sesuatu dengan mata hati yang mendalam pasti akan mengakui apabila disebutkan nama Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani umpamanya, Al-Hafiz Imamun Nawawi umpamanya, Al-Hafiz Al-Imam As-Sayuthi umpamanya, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitami umpamanya, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katheer umpamanya, Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi sekadar menyebut nama-nama sebegini merekalah yang telah mendapatkan gelaran Al-Hafiz di dalam ilmu hadis malah mereka lebih daripada Muhadiths lagi. Orang-orang sebegini kurniaan besar Allah kepada ummat. Mereka ini membolehkan dan mengiyakan bolehnya menyambut maulidun Nabi solallahu'alaihiwasohbihi wabaraka wassalam dan mereka sangat faham dan mengerti akan hadith Nabi. Dan mereka sangat faham dan tahu akan besarnya pengorbanan Nabi Solallahu'alaihiwasohbihi wabara wassalam kepada ummat. Maka, apa lagi alasan untuk tidak meyambut dan membesarkan Baginda Rasulillah Solallahu'alaihi wasohbihi wabaraka wassalam. Maka, kalau ulama' yang besar-besar ini mereka adalah hadiah Allah kepada ummat memerkatakan bahawa bolehnya menyambut Maulidur Rasul ini malah dibagi pahala dan suatu yang sangat terpuji. Siapa kita ini yang tidak mahu mengikut panduan ulama' yang dibagi hidayah dan pendoman oleh Allah Azza Wajalla. Mudah-mudahan hati-hati ini kan sentiasa insaf dan lidah-lidah ini akan sentiasa terjaga sampaikan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang ulama'-ulama' Islam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan syara' dan Islam itu sendiri.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلِّمْ

Al-Faqirah Wal-Haqirah Ila Allah Al-Ghani

WAllahu'alam

[Pencerahan Berkenaan Sambutan Maulid Nabi Oleh Murabbina Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Haji Joll, Maulid@IKIM Fm, 8 Rabi'ul Awwal 1435H]