Páginas

Saturday, December 14, 2013

::Penjelasan tentang hadis Ummati...Ummati::


Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Mengasihani dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Sayyiduna Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam

[Catatan Ilmu]

Perbicaraan Murabbina Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Haji Joll tentang hadis Ummati...Ummati...Ustaz merujuk kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Bin Surani, Pensyarah dalam bidang hadis di KUIS dan banyak mengkaji tentang hadis untuk menjawab persoalan tentang hadis Ummati...Ummati...Umm ati. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada beliau dan ilmu beliau. Mengikut beliau, hadis ini ada disebut di dalam kitab Durratun Naasihin karangan As-Syeikh Uthman Bin Hassan Bin Ahmad As-Syakir Al-Hubawi Al-Hanafi yang telah wafat pada tahun 1241H.

Beliau sebut tentang hadis ini di dalam kitab beliau Durratun Naasihin, tinggal lagi beliau tidak sebut akan sumbernya. Harus kita faham bahawa Syeikh Uthman Al-Hubawi ini orangnya alim, MaasyaAllah. Kitab beliau ini walaupun ada komen daripada para muhaddis yang lain tetapi diterima oleh para alim ulama' dan bukan sebarangan. Beliau telah mencatatkan hadis tersebut yang bermaksud: Hadis ini adalah hadis daripada Sayyidina Ali KaramAllahi wajhah,
Adalah Nabi Solallahu'alaihiwassalam di akhir nafas beliau (hampir-hampir hendak meninggal dunia) maka, Baginda menggerakkan kedua bibirnya dua kali. Maka, kata Sayyidina Ali; Aku mendekatkan pendengaranku supaya aku dengar dengan jelas. Maka, aku mendengar Baginda Solallahu'alaihiwassalam dengan cara yang sedikit perlahan.

"Ummati...Ummati (ummatku,ummatku)".

Ini hanyalah hadis yang meriwayatkan tentang Nabi Solallahu'alaihiwassalam menyebutkan tentang perkataan ummati, ummati memang sebelum Baginda wafat. Hadis yang lain masyhur tetapi ulama' menghukum bahawa ini bukan hadis yang sohih. Hadis yang mahsyur bermaksud selalu dibicarakan oleh alim ulama' sekalipun, ataupun para Masyaikh iaitu sebelum Nabi wafat, Nabi mengatakan "As-solah...As-solah (sembahyang...sembahyang...), An-Nisa' ittaqun Nisa' (perempuan jaga-jaga dengan perempuan)" dan akhirnya "Ummati...ummati...(ummatku,ummatku)". Jadi hadis sebegini pun tidak lari daripada komentar para alim ulama' sehingga ada juga yang mengatakan hadis ini hadis yang maudhu' tidak ada asal padanya dan hadis ini adalah hadis yang hanya mahsyur di lidah para penceramah ataupun para masyaikh.

Jadi kita sebutkan tadi tentang hadis ummati...ummati ada di dalam kitab Durratun Naasihin tinggal lagi tidak disebut oleh pengarang kitab ini dari mana sumbernya. Jadi hadis yang sohih, yang sabit tentang lafaz yang akhir Nabi sebut sebelum wafat Baginda apa dia?

"Antara yang akhir Nabi sebut ialah sembahyang dan jaga-jaga dengan orang yang ada di bawah tanggungan kamu itu."

Jadi, para ulama' mengatakan Nabi memperingatkan As-Solah, memperingatkan kepada siapa? Kepada Umat. Maka, tidak jauh juga walaupun Nabi tidak sebut ummati...ummati... Tapi As-Solah itu adalah untuk diingatkan kepada ummat ini bagi orang yang bersetuju bahawa hadis ummati...ummati itu walaupun tidak hadis yang sohih tetapi boleh diterima maknanya yang sohih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhori, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain menyebutkan perkataan akhir yang telah disebutkan oleh Nabis Solallahu'alaihiwassalam, "Ya Allah aku memilih untuk berada bersama di tempat yang tinggi". Bersama di tempat yang tinggi bermakna bersama dengan Allah Azza Wajalla. Maksudnya, dicabut nyawanya.

Di dalam riwayat yang lain, Nabi Solallahu'alaihiwassalam mengatakan, "Ya Allah ampunilah kesalahanku, rahmatilah aku dan sambungkanlah aku untuk bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi".

Jadi, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ataupun ada hadis yang menyebutkan Nabi wafat di pangkuan Sayyidina Ali. Hadis yang lain yang dipersoalkan pada sekarang ini. Maka, kata Al Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, hadis yang mengatakan Nabi wafat di pangkuan Ali adalah riwayat syiah dan tidak patut dijadikan pegangan. Maksudnya kita tidak boleh mengambil hadis-hadis itu sebagai hujah tetapi dalam perkara makna hadis itu, kefahaman daripada hadis itu ada perbincangan lain selepas ini.InsyaAllah

Jadi, yang berkaitan dengan khilafah dan semua itu, ia sebenarnya bukan berkaitan dengan Nabi mewasiatkan Sayyidina Ali selepas daripadanya wafat kerana ada riwayat daripada Ibn Saad, Nabi mengucapkan As-Solah, As-Solah tetapi bukan dalam perkara khilafah itu. Jadi, hadis lain yang sohih, Nabi menyebut tentang ummati...ummati tetapi bukan ketika hampir-hampir nak wafat tetapi di ketika yang lain. Yang kita tidak jelas sekarang iaitu bila itu? kepada nak wafatnya Nabi. Tetapi hadis ini sohih. Hadis ini ada diriwayatkan di dalam sohih Muslim iaitu ketika Nabi sebelum wafat, bukan hampri-hampir hendak wafat. Ini harus kita faham. Nabi pernah sebelum Nabi wafat. Apa dia? Nabi ketika membaca firman Allah Subhanahwata'ala menyebut tentang rintihan dan doa Nabi Ibrahim.

"Ya Allah, Ya Tuhanku sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan kebanyakan manusia. Maka, sesiapa yang mengikutiku sesungguhnya orang itu termasuk daripada golonganku yang benar. Siapa yang tidak mengikutku. Maka, sesungguhnya ya Allah, Engkau ini Maha Pengampun dan Maha Mengasihani".

Bermakna orang tidak mengikut Nabi Ibrahim itu, dia akan diseksa oleh Allah Subhanahwata'ala. Jadi, Nabi Solallahu'alaihiwassalam bila membaca ini Nabi teringat akan kaumnya. Kalaulah kaumnya buat sedemikian, dia akan diseksa. Nabi tidak mahu itu. Jadi Nabi kemudian baca lagi ayat yang lain tentang doa Nabi Isa 'Alaihissalam. Nabi Isa mengatakan di dalam al-quran itu:

" Ya Allah jika Engkau menyeksa mereka iaitu kaum yang ingkar dan tidak mahu mengikut ajaranku. Maka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu ya Allah. Dan jika Engkau mengampuni mereka. Maka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana".

Nabi menangis ketika itu kerana Nabi tidak mahu akan berlaku benda yang sama kepada ummat Nabi sepertimana rintihan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa itu. Maka, Nabi mengangkat tangannya seraya berkata:

"Allahumma ummati..ummati".

Sama versionnya tadi tetapi ini sebelum Nabi wafat tetapi yang tadi dipersoalkan itu tadi hampir-hampir Nabi hendak wafat. Ini sebelum. Ya Allah ummatku...ummatku. Nabi concern sampai Nabi menangis. Allah Azza Wajalla berkata kepada Jibril 'Alaishissalam:

"Wahai Jibril kamu pergi kepada Muhammad, tanyakan apa yang menyebabkannya menangis".

Maka jibril bertanya kepada Nabi. Maka, Nabi mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril Ummatku, ummatku".

Maka, Allah Azza wajalla mengutuskan Jibril 'Alaihissalam. Maka, Allah menyuruh jibril untuk mengatakan kepada Baginda Solallahu'alaihiwassalam:

"Sesungguhnya Kami akan meredhaimu pada ummatmu dan Kami tidak akan menyebabkan kamu menjadi sedih kerana mereka. (maknanya kamu nanti akan ada syafaat untuk bantu ummat-ummatmu)."

Maka kesimpulan, yang pertama tadi melihat daripada an na'dul khariji, maka hadis yang mengatakan ummati...ummati seketika Nabi wafat itu kita katakan tidak ada sumbernya tetapi dia mahsyur diriwayatkan orang tetapi hadis ini dikatakan tidak sohih malah ada yang mengatakan hadis yang maudhu'. Tetapi ada juga yang meriwayatkan kerana apa? Kerana an na'dul daqili, kite beralih kepada yang kedua iaitu kerana makna iaitu sohih. Hadis yang diriwayatkan dalam Durratun Naasihin tadi, hadis itu walaupun telah dikatakan oleh sebahagian muhaddisin hadis itu hadis yang tidak benar, tidak sohih. Hatta, ada yang mengatakan hadis ini hadis yang maudhu' tetapi jangan kita lupa. Di dalam fiqhul hadis ada faham daripada hadis itu, itu betul. Nabi mengatakan ummati, ummati. Ini tiada kaitan dengan halal dan haram. Ini tidak ada kaitan dengan perkara aqidah dan maknanya betul. Maknanya Nabi itu sangat concern dengan ummat itu sangat betul. Sahihnya.

Maka, yang menzahirkan kecintaan Nabi yang mendalam terhadap ummat. Maka, kalaupun ada riwayat daripada syiah dan kita tidak akan terima riwayat daripada syiah tetapi maknanya itu sohih. Kerana dengan itu dikatakan dalam kaedah ambil mana yang elok dan bagus dan tinggalkan yang mana tidak bagus. Makna itu sohih. Kita tahu Nabi sangat concern terhadap ummat. Sebab itu kalau kita lihat apa yang telah disebutkan oleh Imam As-Syafie Rahimahullah. Katanya:

"Kalaulah kerana hanya cinta ahlul bait itu orang itu dituduh sebagai syiah Rafidah. Maka, bersaksilah akan jin dan manusia bahawa aku ini adalah Rafidhi."

Tinggal lagi, kita faham yang bukan Imam Syafie nak menyokong syiah. Bukan begitu. Bukan ini melibatkan aqidah, tidak. Kalaulah kerana sebab cinta ahlul bait itu orang menuduh seseorang itu syiah Rafidah. Maka, Imam Syafie mengatakan, "Aku cinta kepada ahlul bait, tidak mengapa kalau orang mengatakan begitu kepadaku walaupun aku tidak beraqidah sepertimana aqidah syiah Rafidiyyah. Maka, kalau hanya kerana cinta sahaja, aku dituduh sedemikian seolah-olah Imam Syafie mengatakan tidak mengapa. Aku memang cinta betul-betul ahlul baitin Nabi sepertimana yang telah diajar di dalam hadis. Maka, kerana itu Imam Syafie mengatakan sedemikian bukan kerana Imam Syafie syiah. Jadi, kita mengatakan kita menerima makna hadis itu sohih. Ummati...ummati itu maknanya sohih walaupun riwayatnya itu dibincangkan oleh ramai orang. Cuma yang penting jangan sampai dalam membicarakan hadis ini seolah-olah Nabi seperti tidak kasih kepada ummat tidak mengatakan sedemikian.

Orang jadi bingung dan jadi sibuk membicarakan perkara ini, akhirnya, apa kebaikan kepada kita untuk menambahkan cinta kepada Nabi Solallahu'alaihiwassalam sedangkan ustaz-ustaz atau masyaikh yang menggunakan hal itu bukan niatnya untuk menyebarkan fahaman syiah tetapi untuk menunjukkan Nabi cinta kepada ummat daripada kelahiran Baginda Solallahu'alaihiwassalam sampai kepada akhir Nabi hendak diwafatkan. Apapun ini memang menjadi pendebatan, maka kita mengatakan kita melihat hadis tersebut di dalam dua keadaan iaitu yang pertama daripada segi luarannya, daripada segi sanad dan matan hadisnya. Tetapi jangan lupa kita dengan kefahaman daripada hadis itu, maknanya yang sangat bagus walaupun kita tidak menyokong syiah tetapi makna itu bagus. Maka, kita terima dan kita bersetuju dengan Nabi kasih dan sayang kepada ummat. Mudah-mudahan ini dapat difahami dan menjernihkan akan kefahaman kita masing-masing dan kita secara tegas dan secara zahir mengatakan kita tidak mengikut syiah tetapi kita menggunakan kaedah ambil apa-apa yang tidak bertentang dengan syariat dan tinggalkan sesuatu yang ada kotoran padanya yang menyalahi syariat. Maka, mudah-mudahan ia menjadi pencerahan yang baik.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلِّمْ

WAllahu'alam

AL-Faqirah Wal-Haqirah Ila Allah Al-Ghani

Nota kaki: Catatan ini adalah berkenaan penjelasan Al-Fadhil Ustaz berkenaan komentar yang mengatakan hadis ummati...ummati ketika wafatnya Nabi adalah daripada syiah. Semoga bermanfaat. Jazakillahu khair kepada sahabat tercinta Insyirah Hafizah sebab pinjamkam MP3. 

[Penjelasan oleh Murabbina Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Haji Joll di Maulid@IKIM.fm, 9 Safar 1435H]

Sunday, October 6, 2013

:: Amalan-amalan di dalam bulan Dzulhijjah::[ Amalan-amalan di dalam bulan Dzulhijjah]

Kelebihan 10 hari pertama Dzulhijjah


Berikut adalah beberapa amalan yang telah dikongsikan oleh Murabbina Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni ketika pengajian bersama beliau di Masjid Al-Hidayah, Alor Akar :

1- Disunatkan berpuasa pada 1 Dzulhijjah sehinggalah pada 9 Dzulhijjah (terutamanya pada 9 Dzulhijjah kerana 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, hari yang mana berkumpulnya para jemaah haji di Padang Arafah) kerana berpuasa pada 1 Dzulhijjah sehingga 9 Dzulhijjah dapat menjadi kafarah dosa-dosa kita yang lalu.

2- Bagi mereka-mereka yang akan melaksanakan ibadah qurban adalah disunatkan agar tidak menggunting rambut, bercukur dan memotong kuku sehinggalah selesainya melaksanakan ibadah qurban. Namun, sekiranya memudaratkan untuk urusan wajib yang lain seperti berwudhuk maka, aulakanlah yang lebih wajib.

3- Ibadah qurban adalah sunat mua’kad iaitu yang sangat-sangat dituntut. Sehingga menurut Ibn Abbas RadhiAllahu’anhu mengatakan bahawa dibolehkan berqurban walaupun dengan seekor ayam. Begitu juga Sayyiduna Al-Habib Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam amat mencintai ibdah qurban sehingga sebelum Baginda Solallahu’alaihiwassalam wafat, Baginda mewasiatkan kepada Sayyiduna Ali KaramAllahu wajhah agar dilaksanakan qurban untuk Baginda. Maka, setiap kali melaksanakan ibadah qurban Sayyiduna Ali akan melaksanakannya juga untuk Baginda Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam.

Namun, perlaksanakan qurban untuk seseorang itu adalah perlu kepada keizinannya. Umpamanya sebelum meninggal si bapa mewasiatkan kepada anaknya agar melaksankan ibadah qurban untuknya, maka dengan itu ibadah qurban untuk si bapa yang telah meninggal itu adalah sah tetapi ibadah qurban yang tidak mendapat keizinan daripada si mati cukuplah agar diniatkan agar pahala amalan itu mengalir kepada si mati.

4- Memperbanyakkan doa di setiap malam bulan Dzulhijjah kerana pada setiap malam Dzulhijjah doa mustajab.

5- Pada hari Raya Eidul Adha, adalah disunatkan untuk kita memakai pakaian yang cantik-cantik dan berwarna-warni untuk menzahirkan syiar Islam.

6- Disunatkan untuk diawalkan solat sunat Eidul Adha.

7- Disunatkan untuk menyaksikan Ibadah qurban walaupun tidak mampu untuk melaksanakan ibadah qurban kerana salah satu pesanan Baginda Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam kepada puterinya Sayyidatuna Fatimah RadhiAllahuanha adalah menyaksikan ibadah qurban kerana pada ketika itu adalah waktu yang mana dosa diampunkan kerana setitis darah yang pertama daripada binatang yang diqurbankan itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang lalu.

8- Makan sesuap atau sedikit bahagian daripada binatang qurban itu untuk mengambil barakah dan selebihnya disedekahkan kepada masyarakat dalam keadaan mentah. Berbeza dengan aqiqah, sebaiknya binatang yang telah diqurbankan itu dipotong di bahagian sendinya dan apabila memasaknya disunatkan agar memaniskan sedikit kuahnya dengan berniat dan bersangka baik dengan Allah bahawa sepertimana manisnya kuah masakan ini, maka maniskanlah akhlak dan rupa paras anak kita. Manakala, memotong di bahagian sendi binatang qurban itu dengan niat supaya disihatkan tulang anak kita.

9- Disunatkan agar mandi sunat hari raya walaupun tidak pergi solat sunat hari raya hatta bagi wanita-wanita yang ma’zurah.

10- Bermula maghrib 10 Dzulhijjah disunatkan agar memperbanyakkan bertakbir.

11- Disunatkan agar melalui jalan yang berbeza ketika hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan solat sunat Eidul Adha dan ketika pulang setelah selesai mengerjakan solat sunat Eidul Adha agar dapat memperluaskan ziarah.

12- Ambil kesempatan untuk eratkan silaturrahim pada hari raya.

13- Mengambil peluang untuk menziarahi kubur mereka-mereka yang telah meninggal dunian sebagai ingatan bahawa kita pernah meraikan hari raya bersama-sama mereka semasa mereka masih hidup.

14- Bersalam-salaman pada hari raya:

“Jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, ia memberi salam padanya, lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon” (HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath)


15- Muna’aqah atau berpeluk ketika berjumpa.

16- Sentiasa ucapakan terima kasih kerana Sayyiduna Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam sendiri mengajarkan kita agar sentiasa mengucapakan terima kasih :

“Orang yang tidak berterima kasih dengan manusia, dia sebenarnya tidak kurang berterima kasih dengan Allah”

17- Bertakbir bermula awal bulan Dzulhijjah sehingga hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلِّمْ

Al-Faqirah Wal-Haqirah Ila Allah Al-Ghani

Nota kaki : Mohon teguran jika ada kesilapan. Jazakumullahu khairan katheera. Dan boleh juga untuk klik pada link ini berkenaan perkongsian tentang kelebihan 10 Awal Dzulhijjah>>
https://www.facebook.com/notes/الفقير-عزام-الشافعي/seputar-kelebihan-10-awal-zulhijjah-penghayatannya-dan-perbahasan-tentangnya/478014465552119

Semoga bermanfaat.

WAllahu'alam

[Perkongsian oleh Murabbina Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni ketika pengajian di Masjid Al-Hidayah, Alor Akar, 30 Dzulqaedah 1434 H]

Tuesday, September 24, 2013

::Adab dan Pelajar Ilmu::


Para sahabat di zaman Sayyiduna Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam amat menjaga adab mereka terhadap ahli keluarga Rasulullah dan adabnya ahli keluarga Rasulullah terhadap guru.

Begitu juga kisahnya Ibn Abbas yang dari kalangan Ahlul Bait sangat memuliakan ilmu sehinggakan sanggup pergi ke rumah gurunya untuk menuntut ilmu. Ketika zaman kecilnya Ibn Abbas tidak sempat berjumpa dan berguru dengan Sayyiduna Rasulillah Solallahu 'Alaihiwassalam.Maka, disebabkan itu Ibn Abbas merasakan sedikit kekurangan kerana tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. 

Ibn Abbas berazam untuk mengambil ilmu daripda para sahabat yang sempat berjumpa dengan Sayyiduna Rasulullah Solallahu 'Alaihiwassalam, antaranya Sayyidina Zaid Bin Harithah dan Sayyidina Ubay Bin Ka'ab. Ibn Abbas tidak berani untuk mengetuk pintu rumah gurunya kerana takut mengganggu gurunya ketika itu yang sedang tidur. Ibn Abbas sanggup menunggu sehingga gurunya membuka pintu, walaupun pada ketika itu ribut pasir.

Selain daripada itu, kisah lain yang menunjukkan betapa Ibn Abbas sangat menjaga adabnya terhadap gurunya ketika mana gurunya Sayyidina Ubay Bin Ka'ab ingin berpergian ke suatu tempat. Ibn Abbas mengambil unta untuk gurunya tunggang. Gurunya berasa tidak selesa kerana pada hematnya seharusnya beliau yang seharusnya berbuat begitu kerana Ibn Abbas adalah dalam kalangan Ahlul Bait. Lalu, ditanyakan kepada Ibn Abbas kenapa beliau melakukan hal itu. Maka, dijawabnya Ibn Abbas, "Demikianlah apa yang kami diajari oleh orang tua kami, agar menghormati guru". Lalu, dikucupnya Sayyidina Ubay Bin Ka'ab akan tangannya Ibn Abbas. Kemudian berkata Sayyidina Ubay Bin Ka'ab; "Beginilah Rasulullah ajar supaya diperbuat kepada ahli keluarga Rasulullah".

Pada suatu hari, Sayyiduna Umar Ibn Kathab RH pernah datang kepada bapa saudara Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam Ibn Abbas dan mengatakan bahawa; "Saya mahu berdoa kepada Allah agar diangkat musibah yang berlaku di Madinah (Madinah dilanda kemarau pada ketika itu)". Sebelum Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam wafat para sahabat akan berdoa dengan bertawassul dengan keberkatan Baginda Rasulullah tetapi setelah kewafatan Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam beliau pergi kepada pak ciknya Rasulullah dan berkata; "Hari ini aku mahu berdoa dengan barakahnya ahli keluarga Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam". Lalu, diangkatkan tangannya di hadapan Sayyiduna Ibn Abbas dan berdoa. Sesungguhnya betapa seorang khalifah agung yang pernah disebutkan oleh Rasulullah; "Jika ada Nabi selepas aku, maka Umar adalah orangnya" amat menghormati ahli keluarganya Rasulullah. 

WAllahu'alam

Friday, August 2, 2013

::Taubat::Taubat : Maulana Johari Bin Ali Al-Jenderaki

            Taubat adalah daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud rujuk atau kembali. Rujuk di
sini bukan rujuk secara lughawi atau bahasa tetapi istilahi atau pada istilahnya. Rujuk pada istilah bermaksud kembali daripada jauh menyimpang kepada Allah SWT, daripada tidak taat kepada taat kepada Allah SWT, daripada jahat kepada baik, daripada tholih kepada soleh , daripada fasik kepada soleh.

            Sesungguhnya taubat itu wajib bagi setiap mukhallaf yang berdosa. Maka, sesuatu yang wajib mesti ada rukunnya. Ulama’ mengatakan bahawa sekiranya gugur salah satu daripada ruknrukunya atau syarat-syaratnya, maka, tidak sah taubat seseorang itu. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah RA, Sayyiduna Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam bersabda :

“ Demi Allah (menegaskan sungguh-sungguh dan dengar dengan sungguh-sungguh akan apa yang ingin disampaikan), sesungguhnya Aku (merujuk kepada Sayyiduna Rasulullah) bertaubat kepada Allah sebanyak 70x setiap hari”.

            Kalau Nabi Solallahu’alaihiwassalam yang maksum itu, bebas daripada dosa bertaubat sebanyak 70x setiap hari, bukanlah kita sebagai hamba Allah yang biasa-biasa ini terlebih-lebih lagi perlu bertaubat kepada Allah? Kerana sesungguhnya tidak kita melakukan apa-apa melainkan kita berdosa kepada Allah sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar? Merujuk kepada hadis ini, Maulana mengingatkan bahawa :

1-      Jumlah atau 70x di dalam hadis tersebut bukanlah figure yang mahu difokuskan tetapi kasrah yakni banyaknya Baginda beristighfar pada setiap hari sedangkan Baginda itu maksum, tidak punya dosa.

2-      Baginda Solallahu’alaihiwassalam bertaubat bukan kerana berdosa tetapi kerana perkara-perkara khilaf aula yakni sama ada buat A dahulu atau buat B dahulu. Sebagai contoh :

-          Di dalam surah ‘Abasa, Allah SWT menegur Sayyiduna Rasulullah Solallahu’alihiwassalam apabila Baginda bermasam muka kepada seorang buta yakni Ibn Maktum sedangkan pada ketika itu Baginda sedang berceramah kepada pemuka-pemuka yang mempunyai peluang untuk memeluk Islam tetapi Allah SWT menegur Baginda Sayyiduna Rasulullah Solallahu’alaihiwassalam agar mendahulukan Ibn Maktum. Baginda Solallahu’alaihiwassalam bertaubat tentang hal itu sedangkan kedua-duanya adalah khair yakni baik.

-          Baginda juga bertaubat atas peningkatan ma’rifah Baginda Solallahu’alaihiwassam yakni atas kadar ma’rifah Baginda pada hari ini sebagai contoh, adalah lebih baik daripada hari semalam.

3-      Baginda Solallahu’alaihiwassalam bertaubat untuk mengajarkan kepada Umat Baginda.
Reflekkanlah pada diri kita. Siapa kita untuk sombong daripada bertaubat kepada Allah? Sombong untuk bertaubat atas dosa yang kita lakukan secara sedar mahupun tidak sedara?

4-      Baginda Solallahu’alaihiwassalam bertaubat bukan kerana berdosa tetapi untuk meninggikan darjat Baginda Solallahu’alaihiwassalam di sisi Allah SWT kerana setiap kali bertaubat kepada Allah, akan meninggikan darjat Baginda di sisi Allah. Maka, jika kiat selalu betaubat kepada Allah, kita akan menjadi seorang hamba Allah yang Berjaya.

“Bertaubatlah kamu semua tanpa kecuali wahai orang-orang yang berimansupaya kamu Berjaya”
Mafhum mukallaf di dalam ayat ini adalah kamu akan Berjaya.

            Adapun, sekiranya kita tidak melakukan kesalahan tetapi kita tidak bertaubat pasti kita ini tergolongan dalam golongan mereka-mereka yang tidak bersyukur. Maka, ini merupakan satu kesalahan, tidak bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Nikmat segala nikmat hatta tada sesiapa di atas dunia ini yang tidak sayang akan kita, tidak ada makanan untuk dimakan, hatta dia terlentang di atas tikar kerana sakit, namun jangan dilupakan bahawa ada suatu nikmat yang perlu disyukuri iaitu nikmat kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Bukankah kehidupan itu juga suatu kenikmatan buat kita?

            Demi memastikan taubat kita diterima oleh Allah SWT, betapa pentingnya kita mengetahui tentang syarat-syarat yang menyebabkan sahnya taubat seseorang hamba Allah itu. Antara syarat-syarat yang menyebabkan sahnya taubat seseorang itu dan amat berkait rapat dengan haq terhadap Allah SWT adalah :

1-      Menyesali akan perbuatannya yang lalu : Sesungguhnya penyesalan itu tidak akan datang tanpa kita terlebih dahulu merenung atau bermuhasabah kembali akan kesalahan yang lalu serta memikirkan balasan atau ‘uqbah yang akan diterima atas kesalahan yang telah dilakukan.
2-      Meninggalkan sama sekali perbuatan itu.
3-      Berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya.

Antara hak kepada hamba-hamba Allah adalah :

4-      Selesaikan dengan orangnya serta mengembalikan haknya.

Sekiranya salah satu daripada syarat-syarat ini gugur, maka tidak sah taubatnya.

            Antara kepentingan-kepentingan dan kesan-kesan taubat adalah;

Berkata Abu Said Al-Qudri :

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Solallahu’alaihiwassalam menceritakan bahawa pada zaman dahlu kala ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, kemudian hatinya terdetik ingin bertaubat. Kemudian, dia telah menemusi seorang alim dan bertanya adakah taubatnya masih dapat diterima Allah. Sayangnya, orang alim tersebut telah memberitahu bahawa taubat pembunuh itu tidak diterima oleh Allah kerana telah ramai manusia yang dibunuh.

Apabila mendengar jawapan orang alim itu, lelaki tersebut meradang dan telah membunuh orang alim itu maka genaplah mangsa bunuhnya seramai 100 orang. Kemudian, dia telah mencari orang alim yang lain pula dan bertanyakan soalan yag sama “adakah taubatku diterima Allah?” Kali ini, orang alim itu menjawab kemungkinan taubatnya akan diterima Allah. Dengan syarat, lelaki tersebut perlu berhijrah ke negeri yang mana penduduknya taat kepada Allah. Ini kerana negeri yang didiaminya ketika itu penuh dengan penjahat dan orang yang tidak taat kepada Allah SWT.

Maka, berangkatlah pembunuh tersebut ke negeri yang dimaksudkan dengan niatnya ingin bertaubat kepada Allah. Namun, di dalam perjalanannya, lelaki itu telah dipanggil menemui Allah SWT dan ajal sebelum sempat tiba di negeri yang ditujunya. Kemudian, datanglah malaikat Rahmat untuk membawa  rohnya, tetapi datang pula malaikat Azab untuk membawa rohnya  juga. Kedua-dua malaikat ini berebut untuk membawa roh lelaki itu.

Berkata malaikat Rahmat; “Dia telah menempuh perjalanan kerana dia ingin bertaubat kepada Allah dan mencari keampunanNya” Berkatalah malaikat Azab; “Dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali”.

Orang dahulu akan digelar seorang ‘Abid sekiranya beribadah selama 500 tahun atau menurut Imam AL-Ghazali RH paling minimum 70 tahun. Adapun, umat pada zaman ini bukanlah untuk menjadi ‘abid tetapi berjihad fisabilillah.

Merujuk kepada hadis ini. Menurut riwayat Imam Muslim mengatakan sejengkal lagi lelaki tersebut sampai di tempat yang dituju, manakala menurut riwayat Daud lelaki tersebut mengalakan dadanya ke tempat yang dituju. Menurut riwayat lain pula; Allah dekatkan dirinya dengan tempat yang dituju dan renggangkan dirinya daripada tempatnya yang lalu.

Sesungguhnya kita tidak tahu bila kita akan pergi meninggalkan dunia ini.

“Sesungguhnya kamu akan mati seperti kamu tidur, bangkit seperti kamu jaga, lalu kamu akan dihantar sama ada ke syurga atau ke neraka”

Maka, itu adalah haq mutlak Allah tetapi Allah telah beri ikhtiar buat kita. Taubat tidak akan berakhir peluangnya kerana Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat buat hamba-hambanya.

“Engkau ingat Aku (Allah), Aku ingat kamu. Engkau lupa Aku, Aku tetap ingat kamu”
[Hadis Qudsi]

Antara manfaat-manfaat taubat adalah :

1-      Dekat dengan Allah SWT / hampir dengan Allah SWT

·         Taubat itu adalah fitrah. Sejauh mana seseorang itu pergi daripada Allah, pasti suatu hari nanti dia akan kembali kepada Allah seperti mana kita yang pergi  merantau jauh, pasti akan pulang kembali ke tempat asal.

·         Maulana ada menceritakan kisah tentang seorang kafir yang menyemah berhala setiap hari selama 70tahun  dan menyebut Ya sonam kemudian tersasul menyebut Ya Somad. Allah kemudiannya menyebut labbaika ya ‘abdi sahutan demi sahutan disebabkan ketersasulan si kafir itu.  Malaikat berkata, sesungguhnya dia 70 tahun kafir dan hanya tersasul menyebut As-Somad Allah menyahutnya? Maka, jawab Allah

“Aku sentiasa menunggu taubat hamba-hambaku”

2-      Sebagai tanda menghargai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka bertaubatlah pada setiap hari

3-      Dapat meredakan kemurkaan Allah SWT

“ Allah SWT tidak akan mengazab mereka selagi mana kamu (Rasulullah) bersama mereka. Allah SWT tidak akan mengazab kepada mereka selagi mana mereka bertaubat(beristighfar) kepada Allah”
Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak dan ketawa sedikit”

Turut diceritakan tentang seorang wanita Juhainah yang datang kepada Rasulullah Solallahu ‘alaihiwassalam dan mengatakan bahawa beliau telah terlanjur dan meminta agar dijalankan hukuman ke atas beliau.Kemudian Baginda bertanya di mana waris wanita itu dan meminta agar biar wanita itu selesai  bersalin dahulu kemudian datang kembali menemui Baginda. Setelah selesai bersalin, wanita itu datang buat kali keduanya untuk menerima hukuman. Baginda meminta wanita itu pulang buat kali keduanya agar dikitham/ menyusukan anaknya. 

Setelah itu wanita datang semula menemui Rasulullah Solallahu ‘alaihiwassalam dan bersedia untuk menerima hukuman. Lalu, Rasulullah meminta agar ditanam wanita itu sehingga separuh badan, diikatnya sekalian pakaiannya agar tidak terdedah auratnya ketika hukuman dijalankan. Kemudian hukuman ke atas wanita itu dijalankan. Pada ketika hukuman itu dijalankan, Sayyidina Umar RA ada di situ. Darah wanita itu terpercik terkena pada Sayyidina Umar RA dan beliau merasa jijik. Rasulullah kemudian bangun untuk solat jenazah wanita tersebut tetapi Sayyidina Umar RA tidak berpuas hati. Kemudian Rasulullah Solallahu ‘alaihiwassalam berkata :-

“Kalau diagihkan taubatnya wanita ini kepada seluruh penduduk Madinah, nescaya akan cukup untuk menampung taubatnya mereka”

Kemudian Maulana menceritakan  tentang kisah Nabi Musa ‘Alaihissalam. Umatnya Nabi Musa meminta agar Baginda memohon Allah menurunkan hujan. Kemudian, Allah berkata :

“Selagi mana ada seorang pendosa dalam kalangan kamu dan selagi mana dia tidak bertaubat, maka tidak akan diturunkan hujan”

Kemudian, Baginda bertanya kepada umatnya. Siapa yang dimaksudkan Allah itu. Kemudian, pendosa itu bertaubat tanpa memberitahu bahawa dialah pendosa yang dimaksudkan. Disebabkan taubat beliau, Allah menurunkan hujan.  Kemudian Allah tahan semula hujan daripada turun. Allah menurunkan hujan disebabkan lelaki itu dan Allah menahan hujan juga disebabkan lelaki itu. Nabi Musa ‘Alaihissalam bertanya siapakah gerangan lelaki yang dimaksudkan. Allah kemudian memberitahu bahawa Allah menurunkan hujan dan menahan hujan disebabkan taubat lelaki itu.  Kata Allah, jikalau sewaktu dia melakukan dosa Allah tidak zahirkannya, mengapa tidak setelah beliau bertaubat  Aku tidak zahirkannya?Maka, daripada cerita ini dapat disimpulkan bahawa bertaubat juga sebagai kurbah pada Allah yakni dekat pada Allah.

4-      Orang yang bertaubat akan mendapat kemuliaan daripada Allah

5-      Istijabah dalam berdoa (doanya mustajab)

Ulama’ ada mengatakan bahawa Allah memberi peluang kepada setiap hamba-hambaNya untuk bertaubat kerana rahmat dan kasih sayangnya yang tidak bertepi. Sesungguhnya, tidak mahu bertaubat itu bermaksud menunggu kemurkaan Allah.

            Diceritakan pula kisah Hassan Al-Basri yang didatangi oleh seorang  lelaki yang anaknya sakit, maka disuruh oleh Hassan Al-basri agar memohon keampunan pada Allah.  Kemudian, datang pula seseorang yang dirinya sendiri sakit, lalu disuruh juga oleh Hassan Al-basri  agar memohon keampunan pada Allah.  Seterusnya seorang lelaki datang menemui Hassan Al-Basri dan mengadu harga barang naik, maka disuruhnya juga bertaubat. Anak muridnya berasa hairan kerana setiap kali diminta penyelesaian akan sesuatu masalah, disuruhnya agar memohon keampunan  Allah. Lalu, bertanya kepada Hassan AL-Basri akan hal itu. Jawab Hassan Al-Basri, bahawa sesungguhnya ketika memohon keampunan kepada Allah seseorang itu dekat dengan Allah, mustajab doanya, dalam rahmat dan kasih sayang Allah.

Rasulullah Solallahu ‘alaihiwassalam pernah bertanya kepada sahabat tentang siapa orang yang muflis. Maka, jawab sahabat orang yang muflis adalah orang yang tidak ada sebarang harta. Jawab Rasulullah tidak. Lalu Baginda menjelaskan bahawa orang muflis adalah orang yang pada hari kiamat kelak, amalannya bagai gunung banyaknya tetapi dia merampas hak orang,dia memukul orang, mencaci dan mengambil harta orang lain. Maka, apabila sampai di mahkamah Allah, datang seorang demi seorang untuk menuntut haknya sehingga habis berbukit-bukit amalannya sehingga ditimbuni dengan dosa yang banyak dan natijahnya adalah ke neraka.

Taubat juga merupakan salah satu daripada tuntutan taqwa. Kelak Allah akan tanya balik, tidakkah kamu (kita) membaca ayat-ayatNya. Kemudian, disebutkan; kami (kita) tidak sempat kerana shiqwah yakni sibuk dengan sesuatu yang melalaikan daripada mengingat Allah SWT. Lalu, meminta agar Allah kembalikan ke dunia untuk bertaubat dan untuk membuat amal soleh. Allah berkata  dengan nada menghalau kepada orang yang meminta agar dikembalikan ke dunia itu. Sesungguhnya, apabila nyawa kita diambil, kehidupan dunia ditinggalkan, maka, tidak akan ada lagi peluang dan ruang untuk kembali ke dunia untuk bertaubat dan mengerjakan amal soleh.

6-      Taubat juga menyelamatkan kita daripada kehinaan Allah yang Maha dahsyat.
Sesungguhnya kemurkaan Allah itu tidak akan dapat diselamatkan hatta seorang itu membawa 70 ketaatan Nabi di hadapan Allah kelak di yaumul mahsyar, maka akan berkata ia celakalah aku pada hari ini. Namun, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta sentiasa menunggu taubat hamba-hambaNya. Betapa ruginya kita sekiranya tidak mahu mengambil peluang untuk bertaubat kepada Allah.

“Allah Ta’ala menerima taubat seorang hamba Allah itu selagi mana nyawanya tidak dicabut”

Maka, sesungguhnya sempadan taubat itu ada dua yakni :-
1-      Individu : selama mana nyawa tidak sampai ke halkum seperti mana kisah tentang kematian Firaun di Laut Merah .Ada riwayat cerita firaun sebelum mati sempat beliau mengakui bahawa tuhan kepada Musa dan Harun adalah benar tetapi taubatnya tetap tidak diterima oleh Allah.

2-      Antarabangsa : Bilamana matahari terbit di sebelah barat, maka tidak akan diterima lagi taubat seorang hamba Allah itu

Oleh yang demikian, hargailah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah SWT.


Nota kaki : Nukilan ini adalah hasil daripada kuliah maghrib yang disampaikan oleh Murabbina Maulana Johari Bin Ali.

WAllahu'alam
            

Monday, June 24, 2013

::Isra' & Mi'raj ; 7 Maqam dalam Mengenal Allah::
[Catatan Ilmu]

Maulid@IKIM.fm : Isra' wal mi'raj; 7 Maqam dalam Mengenal Allah SWT

Para Ahlul Azwaq dan orang-orang yang melihat sesuatu itu bukan hanya pada zahirnya tetapi melihat pada batinnya, melihat rahsia perjalanan Baginda Rasulullahi Solallahu'alaihiwassalam dalam peristiwa isra' wal mi'raj ini dengan penuh pengamatan. Kerana itu zahir Baginda itu naik ataupu mi'raj dari langit pertama ke langit yang ketujuh, mereka melihat hal itu sebagai sesuatu rahsia atau isyarat yang boleh kita ambil untuk mengenal 7 maqam dalam mengenal Allah sepertimana Baginda Solallahu'alaihiwassalam menaiki langit pertama sampai langit yang ketujuh
.

1-Langit yang pertama :Maqam Mengenal Diri  

Baginda Rasulullahu Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Adam 'Alaihissalam di langit yang pertama. Para Ahlul Azwaq dan ulama' sufi mengatakan bahawa ini adalah maqam mengenal diri yang disebut sebagai Maqam Muhdis. Iaitu maqam dari bawah ke atas. Iaitu daripada alam sufli yakni di bawah ke maqam uluwi yakni di atas. Rahsia Nabi Adam Alaihissala itu dipanggil Abul Bashar iaitu bapa kepada seluruh manusia dan manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam Alaihissalam. Maka, untuk pertama sekali di dalam perjalanan ini iaitu perjalanan roh manusia untuk mengenal Allah Azza Wajalla, pertama sekali dia mesti mengenal akan dirinya.

Nabi Adam Alaihissalam itu adalah manusia, manusia yang pertama.Maka, berjumpa dengan Nabi Adam adalah isyarat agar manusia mengenal diri dan mengenal rahsia diri kerana manusia mempunyai keajaiban dan keindahan. Maka, datang persoalan dari mana datang semua ini? Apa tujuannya? Ke mana mahu pergi? Apabila seorang manusia itu dilahirkan di dunia ini datang persoalan manusia ini min aina? Dari mana datangnya? Ila Aina? Ke mana perginya? Walimaza? Dan kenapa?

Kemudian, dengan petunjuk daripada Allah SWT, melalui al-quran dan para Rasul dan Nabinya, maka, manusia mengenal bahawa manusia itu berasal daripada air mani yang hina dan jijik. Yang dahulu manusia itu tidak ada tangan, tidak ada kaki dan tidak ada kepala, tidak ada ilmu, tidak ada kebolehan. Allah Azzawajalla, yang menjadikan semuanya. Allah dengan sifat RahmanNya dan dengan kudrah dan iradahnya menjadikan daripada air mani itu seorang manusia yang sempurna. Sepertimana Allah mewujudkan Nabi Adam Alaihissalam dengan kasih sayangNya, dari sesuatu yang tidak ada apa-apa menjadi seorang manusia yang sempurna.

Maka apabila seorang manusia sudah menyedari akan hal itu, dan yakin akan dirinya itu adalah seorang yang sangat daif,faqir dan hina serba kekurangan. Kerana kadaifan dan kehinaan insan itu tidak ada lain melainkan mengharap akan inayah, pertolongan daripada Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ketika insan sudah mengenal akan kekurangan dirinya, maka dia nanti akan mengenal akan dirinya sepertimana yang disebut:

"Siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya"

-2Langit kedua: Maqam Arwah

Di langit yang kedua Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Nabi Isa Alaihissalam. Perjumpaan dengan Nabi Isa ini menurut Ahlul Azwaq dan Ahli Sufi disebut sebagai Maqam Arwah, Maqam Roh. Nabi Isa Alalihissalam dikurniakan roh yang suci rohul quddus lahir ke dunia tidak ada bapa tetapi dengan ibu. Baginda dikurniakan mukjizat oleh Allah SWT boleh menghidupkan orang yang telah mati, boleh mengubati penyakit, meniup segumpal tanah menjadi burung dan Baginda dinaikkan ke langit dengan izin Allah.

Maka, dalam maqam yang sebegini sepertimana di dalam maqam yang pertama kita sudah kenal akan diri, kemudian bergerak kepada maqam yang kedua iaitu maqam arwah iaitu mengenal siapa yang menggerakkan kita, siapa yang mendiamkan kita, siapa yang memberi kekuatan, siapa yang memberikan kita keupayaan. Tiada lain melainkan Allah Azzawajalla. Dengan roh kita kita bergerak, dengan roh kita mengangkat sesuatu, dengan roh kita mengambil sesuatu. Maka, yang punyai roh itu adalah Allah Azzawajalla. Maka, atas sebab itulah manusia itu dibolehkan mengambil tetapi pada hakikatnya Allah yang berkuasa mengambil. Zahirnya manusia itu berbuat amal tetapi yang sebenarnya Allah Azzawajalla yang memberi kuasa untuk membuat amalnya itu. Akhirnya nanti kita akan kembali kepada yang berkuasa hanyalah Allah.

Maka, yang membuat sesuatu itu hanyalah Allah. Maka, kita mengesakan Allah dalam af'alNya, semua af'al yang hakiki datang daripada Allah. Itulah namanya Wahdatul af'al. Di dalam pengajian Tauhid Allah Azzwajallah mengatakan :

"Allah SWT menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat"

Nabi Isa 'Alaihissalam terkenal sebagai Nabi yang paling faqir. Maqam faqir itu adalah maqam yang mulia bagi Ahlul Tauhid kerana faqir itu sendiri berasal daripada empat huruf iaitu fa, qaf, ya dan ra
'.

1-huruf fa itu adalah fana' yang bermaksud tenggelam diri kepada Allah dan hanya Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu- Maka, dia lebur bahawa dia tidak mempunyai kuasa melainkan Allah.
2-qaf itu adalah qana'ah yakni berasa cukup dengan apa yang ada- Hidupnya penuh dengan bersyukur dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Maka, kita melihat kekuasaan, keilmuan itu datang daripada Allah.
3-ya itu yardho hullah yakni Allah redha kepadanya
4-ra' itu ridhuan ilallah adalah kita redha kepada Allah

Cuma, kadang-kadang kita selalu diuji dengan ainul athar. Kita melihat seolah-olah kita yang punyai kuasa, kita yang punyai kekuatan, kepintaran, kebijakan tetapi semuanya itu miliknya Allah. Apabila kita sudah ma'rifah kepada Allah, maka Ainul athar itu akan menjadi ainul maujud, semuanya datang daripada Allah
.

3-Langit ketiga :Maqam Jamalullah

Baginda Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. Maqam ini disebut sebagai maqam jamalullah. Jamalullah yakni kecantikan Allah. Nabi Yusuf itu cantik. Cantik rupa paras dan juga cantik akan akhlaknya. Kerana jamalnya Allah, Allah yang memberikan kecantikan itu. Semua yang zahir, yang cantik, yang indah, yang menawan itu sebenarnya adalah Allah yang terjadikan akan jamalNya keatas semuanya itu. Kerana itu perhiasan yang cantik disebut jamalullah, keindahan Allah sedangkan jamalullah, kesempurnaan Allah apabila kudrah dan iradahNya itu sudah terpadu maka, menjadikan sesuatu itu cantik.

Insan yang tadi yang telah mengenal dirinya daif, faqir, lemah,kurang, bernafsu amarah, lawwamah, mempunyai shahwat yang rendah, bersifat kebinatangan, sangat mengharap akan dihilangkan dan dihiasi Allah dengan dihiasi kecantikan-kecantikan sifatnya Allah. Umpamanya berilmu itu sifat yang cantik. Rahman, pemurah dengan orang. Ghaffur, mengampun dan memaafkan orang. Maka, apabila sudah dihiasai dengan semua ini baru boleh sampai ke maqam jamal dan layak menjadi khalifatullah. Seperti firman Allah SWT :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".- (Al-baqarah:30
)

4-Langit keempat : Maqam Jannah dan Maqam fana'

Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Nabi Idris Alalihissalam. Ketika ini maqam itu disebut sebagai maqam jannah iaitu syurga dan maqam fana' iaitu mematikan diri. Maqam ini sangat penting sekali kerana Nabi idris dahulu pernah diberi keizinan oleh Allah untuk merasakan kematian dan Baginda dimasukkan ke dalam syurga. Maka, orang yang ingin berjalan kepada Allah, hendak mengenal Allah perlu mematikan dirinya yang bermakna dia fana' iaitu mati dari segi maknawinya bukan mati hissi yakni betul-betul. Maka disini bermaksud dia mematikan semua nafsu ammarah iaitu nafsu yang cenderung kepada kebatilan, rasa tamak, hasad jahil, kedekut, ikut syahwat, pemarah.

Demikian dia hendaklah mematikan juga nafsu sebelumnya iaitu nafsu lawwamah iaitu cenderung berperangai jahat, ujub, rasa diri hebat, mengumpat, riak, zalim, ghaflah, dusta dan lain-lain kerana semua sifat-sifat ini termasuk tahu, pandai itu kalau orang tersebut merasakan dia yang punyai semua itu sebenarnya di belum lagi mematikan nafsu ammarahnya. Sifat-sifat ini adalah sebenarnya sifatnya Allah. Maka, orang yang merasakan dia punyai itu sesungguhnya dia telah merampas sifatnya Allah Azzawajalla. Oleh sebab itu dia terhijab daripada memandang yang batin kerana hatinya tidak dikurniakan Nur Iman.

Sebab itu manusia kadang-kadang yang mempunyai sifat yang sebegini, dia beramal sia-sia. Malah dia berilmu tetapi memudaratkan umpama dia berilmu tetapi dengan ilmu itu dia riak, dengan amalannya dia takabbur. Seolah-olah dia yang melakukan semuanya. Sebenarnya tidak. Kita dajar oleh Nabi Solallahu'alaihiwassalam bahawa :

"Tidak ada daya untuk kita tidak membuat maksiat melainkan dengan protection daripada Allah. Tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah "

Maka, sebab itulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu Nabi Solallahu'alaihiwassalam mengatakan :

"Hendaklah kamu mati (mati maknawi), sebelum kamu mati. Barangsesiapa yang ingin melihat orang mati yang berjalan di atas muka bumi (mati maknawi), maka lihatlah Abu Bakar"

Beliau sebenarnya hidup tetapi beliau mematikan nafsu ammarah dan lawwamahnya. Orang kalau sudah sampai pada maqam ini bermakna dia sudah sampai pada maqam jannah dan fana
'.

5-Langit kelima : Maqam Cinta

Baginda Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Nabi Harun 'Alaihissalam. Magam ini disebut sebagai maqam mahabbah iaitu maqam cinta kerana Nabi Harun 'Alaihissalam sangat dikasihi dan dicintai oleh ummatnya. Bagaimana untuk sampai ke maqam mahabbah ini? Mestilah zahir dan batin itu suci kerana Allah tidak menerima yang kotor. Hendaklah dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Oleh sebab itu di dalam pengajian sufi ada yang disebut taqalli iaitu kita membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah termasuklah nafsu ammarah dan nafsu lawwamah tadi. Kemudian dihiasi tahalli dengan sifat-sifat yang baik nanti Allah akan mentajallikan kebesaranNya pada sesuatu benda yang diciptakan olehNya.

Untuk kita cinta mestilah perlu untuk kita mengenali Allah SWT terlebih dahulu dengan ilmu Tauhid. Maka dengan ilmu kita akan kenal akan af'alnya Allah yakni sifat-sifat Allah. Apabila kita telah kasih kepada Allah, maka Allah akan kasih kepada kita. Maka, apabila Allah akan kasih akan kita Allah akan membunuh nafsu-nafsu yang jahat tadi. Nafsu itu tidak semuanya jahat kecuali nafsu ammarah dan nafsu lawwammah. Adapun selain daripada kedua-dua nafsu ini iaitu nafsu mulhimmah, radhiyah, mutmainnah dan kamilah semuanya adalah nafsu-nafsu yang baik. Maka hendaklah dididik akan nafsu itu.

Allah apabila sudah menghapuskan atau membunuh hawa nafsu yang jahat itu, maka akan menggantikannya dengan hidayah daripadaNya. Dan harus kita faham bahawa mahabbah cinta itu lebih tinggi daripada takut dan harap yakni khauf dan raja'. Sebab cinta tidak memerlukan apa-apa. Takut kerana takutkan neraka, harap kerana harapkan syurga dan keampunan. Adapun cinta Allah itu tidak ada sebab apa-apa kerana cintanya Allah. Maka, orang telah cintakan Allah merasakan bahawa benda yang susah menjadi senang keran dia kasih kepada Allah
.

6-Langit keenam : Maqam Munajat

Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam berjumpa dengan Nabi Musa 'Alaihissalam. Maqam ini dikenali sebagai maqam munajat sebab Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina dan berbicara langsung dengan Allah Azzawajalla. Ketika itu orang yang bermunajat kepada Allah dia merasakan dirinya lemah tidak punyai apa-apa tetapi Allah yang berkuasa, Maka, ketika itu dia telah sampai kepada wahdatul af'al iaitu Allah dalam af'alnya itu semuanya datag daripada Allah. Demikianlah juga kalam yang diucapkan di dalam solatnya, pergerakan semuanya daripada kuasanya Allah daripada Allah secara hakikatnya.

Kita ini macam radio sahaja. Radio itu nampak sahaja besar tetapi kalau tidak ada gelombong mana mungkin radio itu berfugsi. Kalau tidak disambungkan dengan suis bagaimana dia akan berfungsi. Demikian juga manusia dari segi hakikatnya


7-Langit ketujuh : Maqam Ma'rifah/Tauhid

Baginda solallahu'alaihwassalam bertemu dengan Nabi Ibrahim 'Alaihissalam. Maqam ini dikenali sebagai maqam tauhid maqam yang paling tinggi dalam mengenal Allah. Orang ini sudah sampai kepada bukan sahaja wahdatul af'al yakni segala perbuatan itu datang daripada Allah malah Wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Dia tidak melihat lain dalam dunia yang ini yang hakikinya adalah Allah. Tidak ada yang lainnya yang berkuasa melainkan Allah. Lihat sahaja Nabi Ibrahim sebagai seorang Ahli Tauhid, Ahli fana',ahli tawakal apabila mendapat ancaman oleh Namrud dicampakkan ke dalam api tetapi tidak takut.

Kemudian Nabi Ibrahim ini diberi rezeki oleh Allah lambat mendapat anak . Oleh itu, orang yang diluar sana yang diuji oleh Allah lambat mendapat anak maka bersabar sahaja. Nabi Ibrahim 'Alaihissalam di dalam sesetengah riwayat ada mennyatakan bahawa beliau mendapat anak ketika berusia 80 tahun. Namun demikian, walaupun kasihkan anaknya terpaksa ditinggal lama. Nak bermesra dengan anaknya yang comel itu, kemudian diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih anaknya. Siapa yang antara bapa yang sanggup menyembelih anaknya? Tetapi Nabi Ibrahim membuatnya kerana Baginda yakin bahawa itu semua datang daripada Allah mesti ada rahsia dan ada hikmahnya. Maka, maqam ini adalah maqam kemuncak kepada maqam-maqam yang lainnya.

Ketika kita sudah berserah diri bulat-bulat kepada Allah, semuanya kerana Allah sepertimana Nabi Ibrahim 'Alaihissalam maka, kita telah sampai kepada maqam yang paling tinggi yang disebut sebagai maqam ma'rifah. Maka, inilah tujuh maqam yang dilalui oleh insan dalam mengenal Allah sepertimana yang telah dilalui oleh Baginda Rasulullah Solallahu'alaihiwassalam dalam pengembaraan zahirnya di dalam isra' dan mi'raj naik langit pertama ke langit ketujuh. Mudah-mudahan kita mendapat pengiktibaran daripadanya.

Peristiwa isra' dan mi'raj ini satu peristiwa yang sangat besar. Maka, harus dan mestilah kita ingat dan kenang selalu kerana ia suatu yang besar dan yang sudah berlalu dan berlakunya agar ia menjadi suatu kenangan dalam kehidupan kita untuk kita merencanakan apa yang kita akan buat pada masa hadapan dan apa yang akan kita lakukan pada masa ini. Justeru itu, peristiwa ini sangat besar maka wajar untuk kita menyambutnya dan memperingatinya kerana banyak rahsia-rahsia yang tidak mungkin untuk kita akan cungkil kesemuannya maka cukuplah kita mengatakan besarnya peristiwa ini Allah abadikan di dalam al-quran di dalam surah al-isra' tidak sepertimana banyaknya peristiwa-peristiwa Allah ceritakan di dalam al-quran yang mana Allah mempertaruhkan kesuciaannya dengan menggunakan "subhana" maka dengan itu terdapat banyaknya rahsia-rahsia yang terdapat di dalam peristiwa isra' dan mi'raj ini.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلِّمْ

Al-Faqirah Ilallah Al-Ghani

WAllahu'alam

[Murabbina Tercinta Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Haji Joll di dalam Maulid@IKIM.fm; 7 maqam di dalam mengenal Allah, 27 Rejab 1434H]