Rasulullah S.A.W bersabda: "Bukanlkah aku telah memberitahu kamu semua tentang orang yang diharamkan masuk ke neraka atau arang yang diharamkan ke atasnya neraka? Mereka ialah orang yang berdamping rapat dengan orang ramai(baik pergaulannya), hatinya tenang, berlemah lembut serta mudah dibawa berunding" (Riwayat At-Tarmizi)

0 comments: